top of page

Eksporto specialistams rengti skirta programa keliasi į Kauno technologijos universitetą

Eksporto augimas didele dalimi priklauso nuo specialistų, dirbančių su užsienio rinkomis, kompetencijų ir parengimo. Nuo 2023 metų šių specialistų rengimu rūpinsis Kauno technologijos universitetas (KTU), kuris perima „Versli Lietuva“ eksporto lyderių programos „Sparnai“ įgyvendinimą ir integruoja ją į bakalauro studijų programą „Verslas ir antreprenerystė“. Tai bus pirmoji specializuota studijų programa, rengianti eksporto srities specialistus Lietuvoje.


„Menkas eksporto rinkų pažinimas ir eksporto kompetencijų trūkumas vis dar išlieka viena didžiausių kliūčių, stabdančių smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą į užsienį. Nors nuo programos „Sparnai“ pradžios į darbo rinką įsiliejo 40 eksporto specialistų, bet tai yra gana mažai, lyginant su verslo poreikiu ir eksporto rinkų galimybėmis, kurias įmonėms gali atverti eksporto specifiką išmanantys darbuotojai. Augant tarptautinei prekybai šių specialistų paklausa darbo rinkoje taip pat neišvengiamai kyla. Todėl tai, kad Lietuvos studijų žemėlapyje atsiranda dar viena aktuali ir paklausi specializacija, atliepia kryptingo talentų ugdymo ir verslo konkurencingumo stiprinimo poreikį mūsų šalyje“, – sako ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė.


„Versli Lietuva“ eksporto lyderių programą „Sparnai“ įgyvendina nuo 2013 metų. Programa yra pelniusi Tarptautinio prekybos centro (angl. International Trade Centre) pripažinimą kaip geriausia viešojo sektoriaus eksporto skatinimo iniciatyva ir Lietuvoje sėkmingai įgyvendinama jau trečią kartą.


„Jau pirmieji eksporto lyderių programos „Sparnai“ įgyvendinimo rezultatai parodė nenuginčijamą šios programos naudą – ją baigę programos dalyviai į įmones ateina dirbti pasikaustę eksporto žiniomis, išbandę save eksporto praktikoje, todėl greitai tapo įmonių itin geidžiamais darbuotojais. Apčiuopę šios kompetencijos specialistų poreikį darbo rinkoje, seniai siekėme, kad eksporto specialistai būtų rengiami Lietuvos aukštosiose mokyklose ir štai po dešimties metų programa „Sparnai“ tampa studijų dalimi. Tad džiaugiamės, kad KTU priėmė sprendimą integruoti programą „Sparnai“ į savo mokymo procesą“, – teigia Daina Kleponė, VšĮ „Versli Lietuva“ generalinė direktorė.

„Versli Lietuva“ ir Kauno technologijos universitetas įtvirtino partnerystę 2021 metų kovo 12 dieną pasirašydami bendradarbiavimo sutartį. Joje partneriai sutaria, kad studentų parengimą atliks KTU, o „Versli Lietuva“ bus atsakinga už programoje dalyvaujančių įmonių atranką.


„Universitetas siūlo naują Lietuvoje studijų modelį, grindžiamą pažangiausių Vakarų Europos universitetų patirtimi. Šios studijos leis puikiai suderinti universitetinį išsilavinimą su praktinės patirties įgijimu, taigi šios programos absolventas darbo rinkoje išsiskirs savo turimomis kompetencijomis. Neabejoju, kad šis modelis atliepia šiuolaikines technologijų ir rinkų tendencijas, o universitetas visada turi išlikti šių tendencijų priešakyje siūlydamas studentams ir jų būsimiesiems darbdaviams patraukliausius studijų formatus. Fundamentalių universitetinių žinių praturtinimas išsamia praktine patirtimi yra tai, ko pageidauja tiek naujus technologinius sprendimus, tiek paslaugas pasaulinėse rinkose teikiančios įmonės“, - teigia Kauno technologijos universiteto rektorius prof. Eugenijus Valatka.


„Verslo ir antreprenerystės“ programos studentai gilinsis į pardavimų, eksporto operacijų valdymo, lyderystės ir derybų, verslo strategijos subtilybes. Trečiame kurse studentai, pasirinkę eksporto valdymo specializaciją ir tapę programos „Sparnai“ dalyviais, studijų metu įgytas žinias pritaikys praktiškai dviejose Lietuvos eksportuojančiose įmonėse. Atsinaujinusi bakalauro programa startuoja 2021 metų rudenį, o pirmieji studentai darbą įmonėse pradės jau 2023 metų vasario mėnesį.

„Versli Lietuva“ pirmą kartą eksporto lyderių programą „Sparnai“ įgyvendino 2013-2015 metais, antrą kartą programa buvo organizuojama 2018-2020 metais, trečioji prasidėjo 2020 metų lapkritį ir baigsis 2021 metų gruodį.


Antroji programa Lietuvos eksportui sukūrė aiškiai pamatuojamą vertę – tarptautiniai pardavimai siekė 2,8 mln. Eur, o preliminarių kontraktų sudaryta už 15,3 mln. Eur. Joje dalyvavo 24 programos dalyviai ir 66 Lietuvos eksportuojančios įmonės. Programoje dalyvavusios Lietuvos eksportuojančios įmonės programos naudą įmonei įvertino 8,9 balo iš 10.


Comments


bottom of page